Ondersteunend

Nazorg

“De oplossing moet duurzaam zijn”

“Na een afgeronde mediation – in het kader van herstel van de arbeidsrelatie c.q. re-integratie van een werknemer – krijg ik regelmatig de vraag (meestal van werkgeverskant) “Hoe nu verder ?” Er blijkt dan behoefte te zijn aan een follow-up.
Dat kan variëren van evaluatie van de gemaakte afspraken tot begeleiding/coaching van de individuele medewerker die weer terugkeert op het werk (binnen een team) of begeleiding/coaching van een heel team. Het kan ook gaan om hulp bij organisatievraagstukken.”

Wieringa Mediation biedt een “nazorg”- traject op maat: Ondersteuning bij de implementatie van de in mediation bereikte oplossing voor het conflict en waar nodig begeleiding/coaching van partijen.
“Het is belangrijk dat de oplossing duurzaam is. Ook als het conflict snel is opgelost in mediation wil dat nog niet zeggen dat het beklijft. Om ook op langere termijn resultaat te boeken en nieuwe conflicten te voorkomen is het belangrijk de vinger aan de pols te houden en te zorgen dat er wezenlijk wat verandert (in gedrag, onderlinge communicatie etc).
Ik help partijen bij het in de praktijk brengen van de gemaakte afspraken: dit kunnen evaluatiegesprekken zijn maar het kan dus ook nodig zijn betrokkene(n) te coachen”.

Een voorbeeld uit de praktijk

Een werknemer was al langere tijd ziek als gevolg van arbeidsgerelateerde problematiek. Tijdens de mediation zijn afspraken gemaakt tussen werkgever (directeur van een klein bedrijf) en werknemer (een van de medewerkers van het bedrijf) inzake terugkeer op het werk. De mediation is geslaagd, er is weer voldoende vertrouwen tussen directeur en werknemer ontstaan om op basis van de gemaakte afspraken te gaan samenwerken.

Maar hoe gaat het vervolgens tussen die medewerker en zijn collega’s? Hoe gaat de medewerker weer goed functioneren binnen het team? Hoe kan de onderlinge samenwerking verbeterd worden? De mediation heeft een aantal zwakke punten in het bedrijf blootgelegd en daar wil werkgever aan werken, hoe dit aan te pakken?  Werkgever heeft Marjolijn Wieringa gevraagd hem daarin verder te begeleiden.

Wieringa Mediation biedt een “nazorg”- traject op maat.

Neem vrijblijvend contact op