Coachend

Conflictcaoching

“Conflictcoaching kan een langdurig conflict voorkomen”.

Merkt u als werkgever dat er spanning of onvrede is binnen uw team of tussen collega’s onderling? Of heeft u een aanvaring met één van uw medewerkers ? Is er sprake van een verstoorde arbeidsrelatie tussen collega’s ?
Of bent u werknemer en heeft u onenigheid met een collega of uw leidinggevende ? Of zijn er spanningen tussen u en uw leidinggevende ?

En heeft u hulp nodig om dit (bijna) conflict aan te pakken ? Dan biedt conflictcoaching uitkomst.

Conflictcoaching is het preventief inzetten van gerichte coaching om (bijna) conflicten op de werkvloer aan te pakken. Doel is het in een vroeg stadium op een effectieve manier bespreekbaar maken van de problematiek. Dit om te voorkomen dat de situatie escaleert en een langdurig conflict het gevolg is. Conflictcoaching lost onvrede en spanning tussen partijen effectief op.

Werkwijze

“Als conflictcoach richt ik mij op het begeleiden van één van de betrokken personen (“conflictpartners”) bij het conflict. Er wordt gecoacht op constructief gedrag: bewustwording van wat niet werkt en wat nodig is om het wél te laten werken. Daarbij is belangrijk dat men inzicht krijgt in het eigen aandeel in het conflict. De gecoachte persoon krijgt adviezen en handvatten aangereikt om het gesprek met de ander(en) zelfstandig te voeren”.

Voordelen van conflictcoaching

  • Conflictcoaching kan een langdurig conflict voorkomen.
  • Door bijtijds conflictcoaching in te zetten kan langdurige uitval voorkomen c.q. beperkt worden
  • Conflictcoaching verbetert de samenwerking tussen partijen
  • Conflictcoaching geeft nieuwe inzichten
  • Conflictcoaching is beperkt in kosten

Neem vrijblijvend contact op