Neutraal en verbindend

Arbeidsmediation

“Effectieve communicatie is de sleutel voor de oplossing voor een conflict”

Marjolijn is een zeer ervaren mediator, gespecialiseerd in arbeidsmediation: mediation bij arbeidsconflicten. Marjolijn heeft inmiddels honderden arbeidsmediations begeleid in alle sectoren van het bedrijfsleven en van de (semi-)overheid. Marjolijn werkt met een aantal vaste opdrachtgevers c.q. verwijzers, ontvangt daarnaast rechtstreeks opdrachten van bedrijven en (semi)overheidsinstellingen en is aangesloten bij de doorverwijzingsvoorziening van de rechterlijke macht.

Marjolijn is gespecialiseerd in het bemiddelen bij conflicten op het gebied van arbeid. Daarbij kan het gaan om herstel van de (verstoorde) arbeidsrelatie c.q. samenwerking, re-integratie van een arbeidsongeschikte werknemer, maar Marjolijn begeleidt ook veel exitmediations. Haar uitgebreide kennis en ervaring als arbeidsjurist zijn daarbij een pre.
Marjolijn begeleidt ook teammediations; afhankelijk van de grootte van het team kan het wenselijk zijn om met twee mediators te werken. Marjolijn kan in dat geval een collega-mediator inschakelen uit haar uitgebreide netwerk.

Exitmediation: als partijen op een goede manier afscheid van elkaar willen nemen

“Wanneer een voortzetting van de arbeidsrelatie geen reële optie meer is kan exit-mediation een oplossing zijn. Het doel is dan het in goed onderling overleg te komen tot een voor beide partijen aanvaardbare beëindiging van het dienstverband. Als mediator begeleid ik het onderhandelingsproces tussen werkgever en werknemer, al dan niet bijgestaan door hun juridisch adviseurs c.q. advocaten. Het feit dat ik juridisch deskundig ben is een meerwaarde: Ik weet precies waar het inhoudelijk over gaat. Met name als onderhandelingen vastlopen kan ik partijen voorhouden: Wat als ze er niet uitkomen ? Wat zijn dan de alternatieven en is dat wenselijk ?

Ten onrechte heeft het begrip exit-mediation soms een negatieve lading: je voorkomt niet alleen naar de rechter gaan, maar het kan ook heel waardevol zijn als partijen op een goede manier afscheid nemen, elkaar in de toekomst nog in de ogen kunnen kijken. Mensen kunnen elkaar weer tegenkomen in het werk of anderszins”.

Effectieve communicatie

Bij mediation is het niet de mediator die de oplossing bepaalt, dat doen de partijen zelf. De mediator helpt partijen in het proces daar naar toe.

“Mijn rol als mediator is partijen te helpen effectief met elkaar te communiceren en goed naar elkaar te luisteren, zodat er op zijn minst enigszins begrip ontstaat voor elkaars standpunten. Daarna help ik partijen op basis van dat toegenomen begrip met elkaar in gesprek te gaan over mogelijke oplossingen. Daarbij wordt niet meer gekeken naar ingenomen standpunten maar naar de wederzijdse belangen: de blik wordt op de toekomst gericht.

Meestal is sprake van ziekteverzuim, partijen hebben elkaar vaak lange tijd niet gesproken, de emoties zijn doorgaans hoog opgelopen. Het is steeds weer een uitdaging om in een dergelijke situatie de communicatie tussen partijen te herstellen en ze op een effectieve manier met elkaar in gesprek te laten komen. Want:

”Effectieve communicatie is de sleutel voor de oplossing van een conflict”.

Werkwijze

“Mijn werkwijze is pragmatisch, oplossingsgericht en met oog voor de mensen achter het conflict. In een relatief kort traject (enkele weken) bied ik partijen een adequate structuur en maak ik steeds duidelijke afspraken over wat partijen van mij mogen verwachten en wat ik van hen verwacht.”

Marjolijn werkt meestal met voorgesprekken: voorafgaand aan de eerste gezamenlijke bijeenkomst voert zij met beide partijen afzonderlijk een gesprek. Doel van de voorgesprekken is met name om het gezamenlijke deel van het traject zo effectief mogelijk in te steken. Vervolgens wordt in een aantal gezamenlijke gesprekken toegewerkt naar een voor beide partijen aanvaardbare oplossing. Het resultaat wordt vastgelegd in een (vaststellings)overeenkomst.

Marjolijn staat bekend als een mediator die zich betrokken toont, met veel geduld  en  die een positieve sfeer aan tafel weet te creëren. Haar aanpak is daadkrachtig en oplossingsgericht en tegelijkertijd warm en menselijk.

Referenties

Werkneemster bij een van de grootste zorgverzekeraars van Nederland: 
“Ik zou Marjolijn Wieringa willen aanbevelen, ze heeft in korte tijd een goed resultaat gerealiseerd. Door haar sterke bemiddeling ben ik toch nog in overeenstemming gekomen met mijn werkgever en zijn we weer volledig on speaking terms, ondanks een exit-regeling. Eindelijk geen spanning meer en de stress is dan ook direct uit mijn hoofd verdwenen. Grote klasse!”
En in zelfde mediationtraject de leidinggevende:
“Nogmaals veel dank voor de goede bemiddeling in deze casus. Je hebt ons goed geholpen om de zaak uit het juridische, negatieve te trekken, waardoor we nu weer een herstelde relatie hebben. En de betrokken werkneemster op een positieve manier weer vooruit kan kijken. Fijn voor ons allemaal dat we dit traject alsnog op een positieve manier af kunnen sluiten.”
Werkneemster bij een Stichting:
“Mijn ervaring met mediation was een hele positieve ervaring. Mevr. Wieringa is recht door zee en afspraken zijn afspraken. Het was erg prettig samenwerken met haar. Zij gaf me het volste vertrouwen om de mediation tot een goed einde te brengen. Ze heeft duidelijk veel ervaring, ook als arbeidsjuriste, waardoor ze goed op de hoogte is van alle juridische ins en outs. Door dit traject (exit-mediation) kon ik, naast goede afspraken maken, ook heel veel dingen uitspreken en alles goed afsluiten met mijn werkgever. Ben heel blij dat ik dit op deze manier kon doen!”
Directeur bij een grote semi-overheidsinstelling:
“Wij hadden binnen onze organisatie te maken met een langslepend conflict met een van onze medewerkers die zich als gevolg daarvan had ziekgemeld. Marjolijn Wieringa heeft kans gezien ons in een kort en duidelijk traject te begeleiden naar een situatie waarin we op basis van goede afspraken weer met elkaar gaan samenwerken. Marjolijn weet een hele positieve sfeer aan tafel te creëren en dat heeft zeker bijgedragen aan dit resultaat. Wij hebben haar bemiddeling als heel prettig en professioneel ervaren en zouden haar zeker weer inhuren, mocht dat nodig zijn.”
Werkneemster bij een groot commercieel bedrijf:
“Ik ben heel erg blij met de inzet van Marjolijn als mediator. Zij heeft mij en mijn leidinggevende niet alleen op een objectieve, neutrale en kundige manier begeleid maar is ook op een heel warme, menselijke manier met ons omgegaan. Deze benadering en haar rol heeft absoluut bijgedragen aan het positieve resultaat: Na een hele lange periode van ziek thuis zitten door het arbeidsconflict heb ik goede afspraken kunnen maken met mijn leidinggevende over re-integratie en is onze relatie weer hersteld. Er is een grote last van me afgevallen. Ik zou Marjolijn zeker aanbevelen !”
Previous slide
Next slide

Neem vrijblijvend contact op