Wieringa Mediation

Specialist in arbeidsgerelateerde conflicten
Arbeidsmediation | Conflictcoaching | Arbeidsjuridisch advies | Training & Workshops

Wieringa Mediation

Wieringa Mediation is opgericht door Marjolijn Wieringa, DNV gecertificeerd MfN-registermediator en arbeidsjurist. Marjolijn heeft zich altijd beziggehouden met arbeidsgerelateerde conflicten: de eerste twintig jaar uitsluitend als (arbeids)jurist en sinds 2003 ook als mediator, gespecialiseerd in arbeidsmediation.

Expertise

Arbeidsmediation

Wieringa Mediation is gespecialiseerd in mediation bij arbeidsconflicten:
herstel arbeidsrelatie, re-integratie, exitmediation en teammediation.
Marjolijn Wieringa is een zeer ervaren arbeidsmediator.

Conflictcoaching

Wieringa Mediation biedt gerichte coaching om conflicten op de werkvloer aan te pakken. Door tijdig conflictcoaching in te zetten, worden escalaties en een langdurig conflict voorkomen.

Arbeidsjuridisch advies

Wieringa Mediation biedt arbeidsjuridisch advies op maat, zowel aan werkgevers als aan werknemers. Bijvoorbeeld  ondersteuning bij het tot stand komen van vaststellingsovereenkomsten.

Training & Workshops

Wieringa Mediation biedt training en workshops aan op het gebied van (arbeids)mediation, conflictbemiddeling, conflictvaardigheden.

Nazorg

Wieringa Mediation biedt een “nazorg”- traject op maat: ondersteuning bij de implementatie van de in mediation bereikte oplossing voor het arbeidsconflict en waar nodig begeleiding/coaching van partijen, zodat de oplossing duurzaam is.

Hoe ga ik te werk?

“ Mijn werkwijze is pragmatisch, oplossingsgericht en met oog voor de mensen achter het conflict. In een relatief kort traject (enkele weken) bied ik partijen een adequate structuur en maak ik steeds duidelijke afspraken over wat partijen van mij mogen verwachten en wat ik van hen verwacht ".

Neem vrijblijvend contact op