• Mediation

    ” Effectieve communicatie is de sleutel voor de oplossing van een conflict ”

    Trainingen/Workshops

    ” Mijn opgebouwde expertise als mediator/conflictbemiddelaar delen en overbrengen aan anderen ”

    Arbeidsjuridisch Advies

    “ Mijn kennis en jarenlange ervaring als arbeidsjurist inzetten bij een advies op maat ”

over-mij
Marjolijn Wieringa

Marjolijn Wieringa

Wieringa Mediation is opgezet door Marjolijn Wieringa, DNV-gecertificeerd  MfN (voorheen NMI) registermediator en arbeidsjurist. Marjolijn houdt zich al vijfendertig jaar bezig met arbeidsgerelateerde conflicten, waarvan de eerste twintig jaar uitsluitend als (arbeids)jurist en sinds 2003 ook als mediator, gespecialiseerd in arbeidsconflicten.

In 2008 heeft Marjolijn een eigen mediationpraktijk opgezet en sindsdien heeft ze enkele honderden  arbeidsmediations gedaan. Daarnaast geeft Marjolijn trainingen en workshops op het gebied van arbeidsmediation/conflictbemiddeling  en  wordt ze regelmatig gevraagd voor een arbeidsjuridisch advies. Marjolijn is vertrouwenspersoon van de Stichting 113 Zelfmoordpreventie en Woningcorporatie Vecht & Omstreken.

Marjolijn is bestuurslid van de landelijke MfN Groep Arbeidsmediation, lid van de Vereniging Mediators Noord-Holland en de Nederlandse Mediatorsvereniging. Om ervaringen uit te wisselen met collega’s maakt Marjolijn deel uit van meerdere intervisiegroepen.

Werkervaring

Tot de start van haar eigen praktijk heeft Marjolijn diverse functies gehad bij verschillende grote organisaties. Zij werkte voor de gemeente Enschede, GAK Enschede en Rotterdam, het Ministerie van Verkeer en Waterstaat en voor de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen te Amsterdam. Marjolijn heeft zich op het gebied van het ambtenarenrecht, arbeidsrecht en sociaal verzekeringsrecht hoofdzakelijk beziggehouden met de behandeling van complexe casuïstiek en  advisering directie daarover, naast het ontwikkelen van beleid.
“In al mijn functies was ik betrokken bij bezwaar- en beroepsprocedures en daardoor raakte ik steeds meer geïnteresseerd in conflictbemiddeling. Ik zag zo vaak hoe het mis was gegaan in de communicatie tussen mensen en daar wilde ik iets mee…”

Na haar opleiding tot mediator was Marjolijn indertijd bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat vooral intern bij mediations betrokken en heeft zij als voorzitter van een ministeriebrede werkgroep een gestructureerd aanbod voor mediation opgezet.

Persoonlijk

“Uiteindelijk heb ik mijn laatste vaste baan opgezegd en van mediation mijn beroep gemaakt.  Ik kan er veel van mijn kwaliteiten in kwijt maar ook mijzelf als persoon: een mensenmens, die houdt van communicatie en geïnteresseerd is in anderen en verbinding tussen mensen. Arbeidsgeschillen was voor mij een logische stap. Mijn uitgebreide kennis en ervaring als arbeidsjurist ervaar ik absoluut als een pré.
Het geeft mij daarnaast veel voldoening om mijn opgebouwde expertise als mediator te kunnen delen en overbrengen aan anderen door het geven van trainingen en workshops”.

Marjolijn staat bekend als een mediator die zich betrokken toont, met veel geduld  en  die een positieve sfeer aan tafel weet te creëren. Haar aanpak is daadkrachtig en oplossingsgericht en tegelijkertijd warm en menselijk.

De zee

“Na allerlei omzwervingen ben ik weer terug in Haarlem, bij mijn roots. Hier ben ik geboren en opgegroeid, vlak bij de zee. De zee ontspant, geeft rust en ruimte, een mooie metafoor voor wat ik graag wil bereiken: dat mensen na een conflict weer rust krijgen in hun hoofd en ruimte voor nieuwe wegen en kansen”.

158x160-marjolijn

wieringa-is-neutraal
Neutraal en verbindend

Mediation

Wieringa Mediation is eigendom van Marjolijn Wieringa. Marjolijn is een zeer ervaren mediator, gespecialiseerd in arbeidsmediation: mediation bij arbeidsconflicten. Marjolijn heeft inmiddels honderden arbeidsmediations begeleid in alle sectoren van het bedrijfsleven (MKB en multinationals) en van de (semi-)overheid. Marjolijn werkt met een aantal vaste opdrachtgevers, ontvangt daarnaast rechtstreeks opdrachten van bedrijven en (semi)overheidsinstellingen en is aangesloten bij de doorverwijzingsvoorziening van de rechterlijke macht.

Gespecialiseerd in arbeidsconflicten

Marjolijn is gespecialiseerd in het bemiddelen bij conflicten op het gebied van arbeid. Daarbij kan het gaan om herstel van de (verstoorde) arbeidsrelatie c.q. samenwerking, re-integratie van een arbeidsongeschikte werknemer, maar Marjolijn begeleidt ook veel exitmediations. Haar uitgebreide kennis en ervaring als arbeidsjurist zijn daarbij een pré.

“Wanneer een voortzetting van de arbeidsrelatie geen reële optie meer is kan exit-mediation een oplossing zijn. Het doel is dan het in goed onderling overleg te komen tot een voor beide partijen aanvaardbare beëindiging van het dienstverband. Als mediator begeleid ik het onderhandelingsproces tussen werkgever en werknemer, al dan niet bijgestaan door hun juridisch adviseurs c.q. advocaten. Ten onrechte heeft het begrip exit-mediation soms een negatieve lading: je voorkomt niet alleen naar de rechter gaan, maar het kan ook heel waardevol zijn als partijen op een goede manier afscheid nemen, elkaar in de toekomst nog in de ogen kunnen kijken. Mensen kunnen elkaar weer tegenkomen in het werk of anderszins”.

Marjolijn begeleidt ook teammediations; afhankelijk van de grootte van het team kan het wenselijk zijn om met twee mediators te werken. Marjolijn kan in dat geval een collega-mediator inschakelen uit haar uitgebreide netwerk.

Werkwijze

“Mijn werkwijze is praktisch, oplossingsgericht en met oog voor de mensen achter het conflict. In een relatief kort traject (enkele weken) bied ik partijen een adequate structuur en maak ik steeds duidelijke afspraken over wat partijen van mij mogen verwachten en wat ik van hen verwacht.”

Marjolijn werkt meestal met voorgesprekken: voorafgaand aan de eerste gezamenlijke bijeenkomst voert zij met beide partijen afzonderlijk een gesprek. Doel van de voorgesprekken is met name om het gezamenlijke deel van het traject zo effectief mogelijk in te steken. Vervolgens wordt in een aantal gezamenlijke gesprekken toegewerkt naar een voor beide partijen aanvaardbare oplossing. Het resultaat wordt vastgelegd in een (mediation-)eind/vaststellingsovereenkomst.

Effectieve communicatie

Bij mediation is het niet de mediator die de oplossing bepaalt, dat doen de partijen zelf. De mediator helpt partijen in het proces daar naar toe.

“Mijn rol als mediator is partijen te helpen effectief met elkaar te communiceren en goed naar elkaar te luisteren, zodat er op zijn minst enigszins begrip ontstaat voor elkaars standpunten. Daarna help ik partijen op basis van dat toegenomen begrip met elkaar in gesprek te gaan over mogelijke oplossingen. Daarbij wordt niet meer gekeken naar ingenomen standpunten maar naar de wederzijdse belangen: de blik wordt op de toekomst gericht.

Meestal is sprake van ziekteverzuim, partijen hebben elkaar vaak lange tijd niet gesproken, de emoties zijn doorgaans hoog opgelopen. Het is steeds weer een uitdaging om in een dergelijke situatie de communicatie tussen partijen te herstellen en ze op een effectieve manier met elkaar in gesprek te laten komen. Want: ” Effectieve communicatie is de sleutel voor de oplossing van een conflict”.

Referenties

Werkneemster bij een van de grootste zorgverzekeraars van Nederland: “Ik zou Marjolijn Wieringa willen aanbevelen, ze heeft in korte tijd een goed resultaat gerealiseerd. Door haar sterke bemiddeling ben ik toch nog in overeenstemming gekomen met mijn werkgever en zijn we weer volledig on speaking terms, ondanks een exit-regeling. Eindelijk geen spanning meer en de stress is dan ook direct uit mijn hoofd verdwenen. Grote klasse!”

En in zelfde mediationtraject de leidinggevende: “Nogmaals veel dank voor de goede bemiddeling in deze casus. Je hebt ons goed geholpen om de zaak uit het juridische, negatieve te trekken, waardoor we nu weer een herstelde relatie hebben. En de betrokken werkneemster op een positieve manier weer vooruit kan kijken. Fijn voor ons allemaal dat we dit traject alsnog op een positieve manier af kunnen sluiten.”

Werkneemster bij een Stichting: “Mijn ervaring met mediation was een hele positieve ervaring. Mevr. Wieringa is recht door zee en afspraken zijn afspraken. Het was erg prettig samenwerken met haar. Zij gaf me het volste vertrouwen om de mediation tot een goed einde te brengen. Ze heeft duidelijk veel ervaring, ook als arbeidsjuriste, waardoor ze goed op de hoogte is van alle juridische ins en outs. Door dit traject (exit-mediation) kon ik, naast goede afspraken maken, ook heel veel dingen uitspreken en alles goed afsluiten met mijn werkgever. Ben heel blij dat ik dit op deze manier kon doen!”

Directeur bij een grote semi-overheidsinstelling: Wij hadden binnen onze organisatie te maken met een langslepend conflict met een van onze medewerkers die zich als gevolg daarvan had ziekgemeld. Marjolijn Wieringa heeft kans gezien ons in een kort en duidelijk traject te begeleiden naar een situatie waarin we op basis van goede afspraken weer met elkaar gaan samenwerken. Marjolijn weet een hele positieve sfeer aan tafel te creëren en dat heeft zeker bijgedragen aan dit resultaat. Wij hebben haar bemiddeling als heel prettig en professioneel ervaren en zouden haar zeker weer inhuren, mocht dat nodig zijn.”

Werkneemster bij een groot commercieel bedrijf: “Ik ben heel erg blij met de inzet van Marjolijn als mediator. Zij heeft mij en mijn leidinggevende niet alleen op een objectieve, neutrale en kundige manier begeleid maar is ook op een heel warme, menselijke manier met ons omgegaan. Deze benadering en haar rol heeft absoluut bijgedragen aan het positieve resultaat: Na een hele lange periode van ziek thuis zitten door het arbeidsconflict heb ik goede afspraken kunnen maken met mijn leidinggevende over re-integratie en is onze relatie weer hersteld. Er is een grote last van me afgevallen. Ik zou Marjolijn zeker aanbevelen !”

conflict

coachen-op-het-juiste-spoor
Coachend

Nazorg/Coaching

“Na een afgeronde mediation – in het kader van herstel van de arbeidsrelatie c.q. re-integratie van een werknemer – krijg ik regelmatig de vraag (meestal van werkgeverskant) “Hoe nu verder ?” Er blijkt dan behoefte te zijn aan een follow-up: dat kan variëren van evaluatie van de gemaakte afspraken tot begeleiding/coaching van de individuele medewerker die weer terugkeert op het werk (binnen een team) of begeleiding/coaching van een heel team. Het kan ook gaan om hulp bij organisatievraagstukken.”

Een voorbeeld uit de praktijk

Een werknemer was al langere tijd ziek als gevolg van arbeidsgerelateerde problematiek. Tijdens de mediation zijn afspraken gemaakt tussen werkgever (directeur van een klein bedrijf) en werknemer (een van de medewerkers van het bedrijf) inzake terugkeer op het werk. De mediation is geslaagd, er is weer voldoende vertrouwen tussen directeur en werknemer ontstaan om op basis van de gemaakte afspraken te gaan samenwerken. Maar hoe gaat het vervolgens tussen die medewerker en zijn collega’s ? Hoe gaat de medewerker weer goed functioneren binnen het team ? Hoe kan de onderlinge samenwerking verbeterd worden ? De mediation heeft een aantal zwakke punten in het bedrijf blootgelegd en daar wil werkgever aan werken, hoe dit aan te pakken ?  Werkgever heeft Marjolijn Wieringa gevraagd hem daarin verder te begeleiden.

Wieringa Mediation biedt een “nazorg”- traject op maat.

 

respectgroen58

correctie-jpg
Inspirerend

Trainingen/Workshops

Wieringa Mediation biedt ook trainingen en workshops aan op het gebied van mediation/conflictbemiddeling (bij arbeidsgeschillen).
Marjolijn Wieringa heeft inmiddels een jarenlange ervaring opgebouwd als trainer, onder meer bij de Baak (Wet & Werkgever), de Orde van Advocaten, van Opstal & partners en het Mediation College Alkmaar.

Sinds 2015 verzorgt Marjolijn samen met Hans Kramer, eigenaar/directeur van het Mediation College Alkmaar de opleiding tot Arbeidsmediator. 

Actueel

‘Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar in de 5-daagse specialisatie-opleiding Arbeidsmediator op 23, 28, 29 november en 16 en 17 december 2019. Hier treed ik (Marjolijn) samen met Hans Kramer op als docent/trainer en deel graag mijn kennis en ervaringen met u als ervaren MfN Arbeidsmediator’ Meer informatie

Daarnaast wordt Marjolijn regelmatig gevraagd voor een workshop op maat bij bedrijven (bedoeld voor HR-professionals) en voor collega-(arbeids)mediators.

“Het geeft mij veel voldoening om mijn opgebouwde expertise als mediator/conflictbemiddelaar te kunnen delen en overbrengen aan anderen”.

Referenties

Deelnemer workshop voor mediators bij Het Mediationcollege: “Beste Marjolijn, Ik heb gisteravond geboeid naar je zitten luisteren. Je hebt een heel inspirerende energie! Dankjewel en tot ziens, Madeleine Niepoth”

Deelnemer workshop voor HR-professionals: “Prima workshop, een enthousiaste en bevlogen “docente”. Hele handige handvatten aangereikt gekregen om toe te passen in lastige situaties met medewerkers. Fijn was de duidelijke ervaring uit de praktijk”.

deskundig

arbeidsjurist-een-partij
Deskundig en ondersteunend

Arbeidsjuridisch Advies

Wieringa Mediation biedt arbeidsjuridisch advies op maat, zowel aan werkgevers als aan werknemers. Marjolijn Wieringa is een  ervaren arbeidsjurist.

Het kan gaan om diverse vraagstukken op het brede gebied van het arbeidsrecht: ontslag/einde dienstverband, reorganisatie, ziekteverzuim etc.
Marjolijn kan bijvoorbeeld adviseren en ondersteunen bij het onderhandelen over de beëindiging van het dienstverband en het opstellen van de vaststellingsovereenkomst.

Voorbeelden uit de praktijk

Voorbeeld 1: In verband met een reorganisatie binnen het bedrijf en de veranderende werkzaamheden hebben twee medewerkers aan werkgever aangegeven te willen onderhandelen over een afscheidsregeling. Werkgever heeft Marjolijn gevraagd om juridische advisering en ondersteuning hierbij, meer specifiek het treffen van een afscheidsregeling met voornoemde twee medewerkers.
Marjolijn heeft werkgever in dit traject bijgestaan tot en met het verzorgen van de vaststellingsovereenkomsten.

Voorbeeld 2: Een werkneemster die al tientallen jaren bij een zelfde werkgever in dienst is, ervaart dat haar functie steeds meer wordt uitgehold. Na gesprekken komen werkgever en werkneemster tot de conclusie dat het het beste is om afscheid te nemen. Werkgever komt met een schriftelijk voorstel.
Werkneemster heeft Marjolijn gevraagd haar bij te staan in de onderhandelingen over dit voorstel en alles wat daar bij komt kijken.
Marjolijn heeft namens werkneemster de onderhandelingen gevoerd met werkgever en na het overeenkomen van een afscheidsregeling de concept-vaststellingsovereenkomst beoordeeld.

ondersteunt

CONTACT

WieringaMediation

Haarlem

mw. mr. M. (Marjolijn) Wieringa

Mobiel: 06 – 42 75 81 57

E-mail: info@wieringamediation.nl

LinkedIn: Marjolijn Wieringa

Marjolijn Wieringa is MfN-registermediator 

marjolijn-18-12-2013